Karayolu Elemanları

        

                              Köprü Kirişi                                                                Bariyer

Köprü Kirişleri:

İlk betonarme köprüler taş köprülere benzer şekilde inşa edilmiştir. Ancak 20. yüzyılda bu tür malzemenin kendisine has özelliği fark edilmiş ve farklı yapım türü geliştirilmiştir. Özellikle kemer köprülerin daha narin yapılabilmesine imkân vermiştir. Betonarme yapı türünün gelişmesi ve 1950'lerden sonra öngerilmeli betonun uygulanmağa başlanması, köprü inşaatında önemli adımların atılmasına yol açmıştır.

Öngerilmeli beton köprüler:
1940'larda öngerilmeli betonun gelişmesiyle, betonun düşük çekme gerilmesi mahzuru önlenmiştir. Öngerilme, köprülere beton dökümünden önce gerilen ve betonun dökülmesi ve sertleşmesinden sonra serbest bırakılan çelik çubuklarla verilebilir. Diğer bir tür öngerilme verme şekli de betonun dökülüp sertleştikten sonra, yerleştirilen öngerilme kablolarına kuvvet tatbik edip bunun uçlarından ankre edilmesidir. Öngerilmede, betonun yüksek basınç mukavemeti, çeliğin yüksek çekme mukavemetiyle birleştirilmektedir. İlk öngerilmeli beton köprüler 1936'da Almanya'da ve daha sonra Fransa'da yapılmıştır.

Öngerme:
Öngerme, donatı çubukları yerine kopma dayanımı çok daha yüksek olan ( normal donatı : 5.000 kg/cm2 ;öngerme halatı:18 600kg/cm2 ) halatların kullanılarak verilen germe kuvvetinin prefabrike beton elemana aktarılması ve bu yolla taşıma kapasitesinin sağlandığı yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak büyük açıklıkların normal betonarme kirişlere göre daha küçük kesitlerle geçilmesi mümkün olmaktadır.

Bu yöntemde kalıplar içine yerleştirilen öngerme halatları hesaplanan kuvvetlere göre hidrolik krikolarla gerilirler. Kalıplara dökülen beton prizini aldıktan ve betonla halatlar arasında yeterli aderans sağlandıktan sonra halatlar kesilir. Halatların yeri dönme kuvveti aderans yoluyla betona basınç uygular.
 

Beton Yol Korkulukları:

20. yüzyılın ortalarından itibaren trafik kazalarındaki ölü ve yaralı sayısının 2. Dünya Savaşı’ndaki kayba yaklaşması ile özellikle otoyollarda iki yönlü trafiği ayıran korkulukların kullanılması gündeme gelmiş ve 1950’den itibaren ilk önlem olarak çelik korkuluklar kullanılmaya başlanmıştır. Çelik korkulukların kazaları önlemedeki etkinliğinin % 20’nin üzerine çıkarılamaması ve yüksek bakım, onarım ve işletme giderleri gerektirmesi üzerine A.B.D.’de 1960’larda başlayan çalışmalar sonunda “New Jersey” tipi beton korkuluklar geliştirilmiştir. Beton korkuluklar Avrupa’da ilk defa Fransa ve Belçika’da, daha sonra da 1976 yılından itibaren Almanya’da uygulanmaya başlanmıştır.

Beton Yol Korkulukları Tanıtım Dosyası

 

Karayolları Elemanları Üreten Firmalar

 

   
     
      
     
     
     
     
     

 

 

             

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar