Makaleler

 DERGİ MAKALELERİ

Türkiye Prefabrik Birliği’nin 1984 yılından itibaren düzenli olarak 3 ayda bir yayımladığı Beton Prefabrikasyon Dergisinde yer alan makaleleri aşağıda bulabilirsiniz.   

 

     

 114.Sayı 

 

Prefabrike Betonarme Elemanlarda Tahribatsız Hasar Tespiti 

Non Destructive Testing Methods For Damage Detection in Precast Rc Members

Doç. Dr. Ninel ALVER, İnş. Müh. Sena TAYFUR

 

Yazarken ve Konuşurken Yapılan Kimi Küçük Yanlışlar

Y. Müh. İTÜ Şinasi ACAR

 

 

113.Sayı 

 

Yangın Sonrasında Betonarme Bir Yapının Deprem Performansının Belirlenmesi

Earthquake Performance of An R.C. Building After Fire

Mert HACIEMİROĞLU

 

 

Prefabrikasyon Tarihinden: Ronan Point Kazası

Derleyen: Alper Uçar (İnşaat Müh. TPB)

 

 112.Sayı 

 

Antik Çağlarda Anadolu Uygarlıklarında Bir Yapım Yöntemi Olarak “Prefabrikasyon” Tekniği

 

Prefabrication As A Construction Method In Anatolian Civilizations In Antique Times

İnş.Yük. Müh. Hakan ATAKÖY

 

111.Sayı 

 

Moment Aktaran Kompozit İç Kolon-Kiriş Bağlantı Testleri ve Sayısal Model Çalışmaları

Composite Beam-Column Connection Tests and Numerical Modelling

Dr. Müh. Sadık Can GİRGİN, Prof. Dr. Serap KAHRAMAN, Dr. Müh. İbrahim Serkan MISIR, Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK, Doç. Dr.Şevket ÖZDEN

   

110.Sayı 

 

Betonarme Donatı Çeliklerinin Kaynaklanabilirliği ve Kaynak Malzemesi - Tasarım Kriterleri Üzerine 

Review on Weldability of Reinforcing Steel, and Design Criterion For Reinforced Concrete Applications

İnş.Yük. Müh. Hakan ATAKÖY

 

Prefabrik-Betonarme Çerçevelerde Moment Aktaran Kolon Kiriş Birleşimlerinin Tersinir-Tekrarlı Yükler Etkisinde Davranışı

Cyclic Loading Test For Reinforced - Concrete - Emulated Beam-Column Connection of Precast Concrete Moment Frame

Çeviren/Translated by İnş. Müh. Burhan AKMAN

  

109.Sayı 

 

Ön-Üretimli Çerçeve Kolonların Temel Birleşimlerinin Tersinir Yüklemeler Altındaki Davranışı

The Reversed-Cyclic Behaviour of Precast  Column-To-Foundation Connections 

İnş. Müh. Cem ÖZER

 

Prefabrik Betonarme Binaların Yangın Performansı

Fire Performance of Pre-Cast Reinforced Concrete Buildings

İnş. Yük. Müh. Özgür ERDOĞAN

 

 

 108.Sayı 

 

Akdeniz Suyunun Etkilerine Dayanıklı Beton Tasarımı
Design of A Durable Concrete Mix Against Mediterranean Saline Water Environment

İnş. Müh. Gökhan DÖRDÜ , İnş. Müh. Caner GÜNGÖR

 

Ard-Germeli Çerçevelerle Tasarlanan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Binasının Deprem Performansının Belirlenmesi
Earthquake Performance Evaluation of Mustafa Kemal Primary School Building With Post-Tensioned Members and Connection 
 

İnş. Müh. Dr. Baykal HANCIOĞLU, İnş. Yük. Müh. Seyit İsmail ULUSOY

 

 

107.Sayı 

 

Tamamı Ön-Dökümlü, Karma Taşıyıcı Sistemli Konut Yapılarının Yapısal Davranışı
Structural Behavior Of An Innovative All-Precast Concrete Dual System For Residential Buildings

Yazarlar / Authors: Adrian M. Ioani, Euseblu Tripa, Ceviri / Translated by: Doc. Dr. Şevket Ozden

 

 

Hibrit Bir Önüretimli Beton Kiriş-Kolon Bağlantısı
A Hybrid Precast Concrete Beam-Column Connection

Yrd. Doç. Dr. Eray Baran, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baran, Metin Kurtoğlu

 

 106.Sayı 

 

Mimari Prekast Beton
Architectural Precast Concrete

A. Günkut BARKA

 

Prefabrik Yapıların Dinamik Davranışlarının Hasarsız Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi
Non-Destructive Measurement for the Dynamic Characteristics of Precast Structures

Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR , Prof. Dr. Ayman MOSALLAM, Yrd. Doç. Dr. Temel TÜRKER , İnş. Yük. Müh. Gökhan OSMANCIKLI, İnş. Yük. Müh. Şenay UÇAK

 

105.Sayı 

 

Prefabrike Çatı Kirişlerinde Üst Başlık için Uygulanabilir Hesap Yöntemi
An Alternative Method For The Analysis Of Precast Roof Truss Upper Chords

A. Günkut BARKA

 

Prefabrik Yapıların Montajı ve Prefabrik Betonarme Yapı Firmaların Tam ve Etkin Yönetimi İçin BIM Sistem Özellikleri
Features Of a Bim System To Assemble The Precast Structures And For The Management Of A Precast Concrete Company 
 

Maurizio FRASANI, CSG Information Technology S.a.s,

 

 104.Sayı 

 

Yuvalı Temel Kolon Birleşimi Yük Aktarım Mekanizmasının İncelenmesi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

İnş. Yük. Müh. Burak UYAROĞLU, Doç. Dr. Özgür ANIL

 

Öngerilmeli Beton Sürekli Kirişlerin Bilgisayarla Hesabı 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY

 

 103.Sayı 

 

Ülkemizde Üretilen Donatı Çeliklerindeki Kalite Problemleri ve TS 708 (2010)

İnş.Yük. Müh.Hakan Ataköy

 

Betonarme Prefabrik Yapıların 23 Ekim 2011 Van Depreminde Gözlenen Performansı 

Şevket Özden, Hilal M. Atalay, Erkan Akpınar, Birol Doyranlı, Özlem İmren

 

 

Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik Avantajları 

Tuğhan Delibaş, Önder Kırca

 

102.Sayı

 

SAFECAST Araştırma Projesinin Bir Parçası Olarak İki Tip Prefabrike Dış Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi

Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Doç. Dr. Ercan Yüksel, Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal

 

 101.Sayı

 

Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerinin Optimum Tasarımında Bağıl Nem Oranının Etkisi

Yrd.Doç.Dr. Zekeriya Aydın

 

 

Kalıp Astarları İle Brüt Beton UygulamalarıAraştırılması 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Orhon

 
100.Sayı

 

Beton Prefabrikasyon Sektöründe Teknolojik Yenilik Yeteneklerinin Kurumsal Performansa Etkisinin Araştırılması 

Yeliz Tülübaş Gökuç, İlkay Koman

 

99.Sayı

 

Boşluklu Döşeme

 

 

 

 

Öngerilmeli Boşluklu Döşeme Sistemlerinde Diyafram Davranışı

Ümit Özkan, Pınar İnci  

 

98.Sayı

 

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Prof.Dr. İlker Bekir Topçu, Doç. Dr. Tayfun Uygunoğlu

 

97.Sayı

 

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4

Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

 

Prefabrik Çakma Kazıklar

İnş. Müh. Hakan Ataköy

 

 

 

Bir Fırsat Penceresi:

İnşaat Sektöründe Nanoteknoloji

Orhan Turan (İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı)

 

96.Sayı

 

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3

Nervürlü Döşeme Elemanları

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik üzerine Düşünceler

Dr. Murat Şener

 

 

95.Sayı

 

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-2
Öngerilmeli Boşluklu Döşeme Elemanları

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

Dairesel Kesitli Plastik Malzeme Kullanarak Üretilen Betonarme Elemanların
Yapısal Davranışlarının İrdelenmesi

Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Arslan

 

94.Sayı

 

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri

Filigran (Preslab) Döşemeler

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

Prefabrik Çerçeve Kolonlarının Temel Birleşimlerinde
Soketli Temellere Alternatif Bir Sistem-Kolon Pabuçları

İnş. Yük. Müh. Cem Özer

 

 93.Sayı

 

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının
Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi

Prof.Dr. Mustafa Düzgün, Araş. Gör. Özgür Bozdağ 

 

 

Ibm’in Önümüzdeki 5 Yıl İçin 5 Büyük Öngörüsü

 

    92.Sayı

 

Stadyumlarda Prekast Beton Elemanların Kullanımı

İnş. Müh. Günkut Barka

 

 

 

Demir Kilise (Sveti Stefan Bulgar Kilisesi)
Balat/İstanbul

İnş. Yük. Müh. Hakan Ataköy

 

    91.Sayı

 

Precast Panellerdeki Görülen Hataların Tamiri

“Concrete Plant International - CPI" dergisinden çeviri

 

 

  

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar