Prefabrikasyonun Aşamaları

 

Tasarım:
Tasarımda üretici firmaların kullandığı modülasyonlar konusunda bilgi alınmalı, projelendirme aşamasında bu modüllerle diğer mimari elemanlar (kapı, pencere açıklıkları vb.) arasında modüler koordinasyon sağlanmalıdır. Ayrıca prefabrikasyonla ilgili yönetmelik ve standartların projeye etkisi irdelenmelidir. (Modülasyon, modüler koordinasyon yönetmelik ve standartlar (Deprem Yönetmeliği ve İmar Yönetmelikleri)

 

Üretim:

Üretim aşaması üretici firmaların sorumluluğunda olan bir alandır. Ancak, renk, doku, yüzey desenleri gibi üretim aşamasını ilgilendiren konular daha önce üretici ile birlikte konuşulmalı ve kararlaştırılmalıdır.

 

Nakliye:

Üretilen elemanların fabrikadan şantiyeye naklinde karayollarında kullanılan aşağıdaki kısıtlamalar göz önünde bulundurulmalı ve elemanlar buna göre tasarlanmalıdır:

Max.araç kasa genişliği                      : 2.40 m

Max.Prefabrik eleman genişliği         : 3,05 m

Max.Yükseklik                       : 4,50 m. (köprüaltı)

Max.Prefab.Eleman Yüksekliği         : 3.30 m.

Max.Uzunluk                         : 30.0 m.

 

 
Montaj:

Prefabrikasyonun son aşaması montajdır. Üretici firmalar tarafından gerçekleştirilen bu aşama ile ilgili olarak tasarımcının üretici firma ile danışması gereken konu bağlantı detayları ve bu detayların kendi tasarımına etkisidir.

 

 
 


  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar