Yayınlar

TPB YAYINLARI
FİYAT LİSTESİ

SEMPOZYUM KİTAPLARI DİZİSİ

 

 

1. Prefabrikasyon Sempozyumu,

1986 “Prefabrikasyonun Ekonomisi ve Gelişimi”:

9,00-TL (fot)

2. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1987 “Prefabrike Yapıların Proje Kriterleri”:

18,00-TL (fot)

3. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1988 “Türkiye’de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Gelişmeler”:

18,00-TL (fot)

4. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1989 “Ülke Ekonomisi Açısından Prefabrikasyon”:

18,00-TL (fot)

5. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1990 “Türkiye’de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Sonuçları”: 11,00-TL
6. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1991 “Türk Prefabrikasyon Sektörünün Geleceği ve Beklentileri”:  11,00-TL
7. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1993 İstanbul “Prefabrike Yapı Sistemleri ve Düğüm Noktaları”: 16,00-TL
8. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1995 İstanbul “Mimarlık ve Prefabrikasyon”: 

9,00-TL (fot)

9. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1998 İstanbul “2000’e Doğru Prefabrikasyonda Yeni Perspektifler ve Uygulamalar: 28,00-TL
10. Prefabrikasyon Sempozyumu, 2000 İstanbul “Deprem ve Prefabrikasyon”: 32,00-TL (fot)
11. Prefabrikasyon Sempozyumu, 2004 İzmir “ Prefabrikasyonda Tasarım Olanakları”CD: 32,00-TL

Beton Prefabrike Elemanların Birleşim Detayları CD’si:

 - Döşeme Birleşimleri, 1995

- Taşıyıcı Sistem Birleşimleri, 1997

 

45,00-TL
Diğer Yayınlar

 

Prefabrikasyon Paneli, 1992 Ankara“Konut Sektöründe Prefabrikasyonun Yeri”: 11,00-TL
Türk Prefabrikasyon Endüstrisine Toplu Bakış, 1988...........................:

18,00-TL (fot)

Prefabrike Betonarme Yapıların Tasarım İlkeleri Kılavuzu, 1990

14,00-TL (fot)

Prefabrike Yapı İşleri İçin Örnek Sözleşme ve Ekleri:

16,00-TL

 - Atölye Çalışması, 1998 Ankara:

18,00-TL

17. Uluslararası Prefabrike Beton Endüstrisi Kongresi Bildiri CD’si:

100.-$

Türkiye'de Beton Prefabrikasyonun Tarihçesi: 

60,00-TL

Beton Prefabrikasyon Dergisi Yıllık Abonman (2018): 

50,00-TL

Beton Prefabrikasyon Dergisi Eski Sayılar: 

20,00-TL/ad

Beton Prefabrike Dergisi 1-92 Sayıları DVD’si:

50,00-TL

2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Bir Prefabrike Yapı Tasarımı

35,00-TL*

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılardaki Bağlantılar İçin Tasarım Kılavuzu(Safecast Projesi) 

Design Guidelines for Connections of Precast Structures Under Seismic Loads

15,00-TL

(fot): Mevcudu kalmamıştır. Fotokopi çekilip sipirallenerek kitap haline getirilmiştir.

 

  

 

Farabi Sokak.No:39 / 10 06690 Kavaklıdere / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar