Yayınlar

BETON PREFABRİKASYON EL KİTABI

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
(2018) ışığında, Birliğimiz Teknik KomiteBaşkanı Yük. Müh. Hakan ATAKÖY, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi İnş. Müh. Günkut BARKA ve TPB danışmanı Prof. Dr. Ercan YÜKSEL tarafından hazırlanan “Beton Prefabrikasyon El Kitabı” yayımlanmıştır.
Sektörümüzdeki tüm teknik elemanların bir başvuru kitabı olarak kullanması amacıyla hazırlanan “Beton Prefabrikasyon El Kitabı”nda konu olarak tarif, kapsam, malzeme, yükler, tasarım esasları, kompozit elemanlar, temeller ve kolon-temel işlenmiş; tasarım esasları konusu içinde elemanlar, birleşimler, kolon-kiriş bağlantıları detaylıca ele alımıştır. Ayrıca türkiye bina deprem yönetmeliği önüretimli betonarme bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı ile ilgili olan bölümler, doğrusal olmayan çözümleme, prefabrike beton yapı elemanları için kür yönetmeliği ek olarak yer almaktadır.
 
 
Kitap 100;00 TL'den satılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖN GERME EL KİTABI
 

 Birliğimiz Kurucu Üyelerinden Doç. Dr. Müh.  Haluk  GÜNERMAN  tarafından hazırlanan “Ön  Germe  El  Kitabı" yıllar  boyunca  elde  edilen deneyimlerin  kaybolmaması  ve  arkadan gelenlere  aktarılmasını  sağlayacak  ve sektörümize büyük katkısı olacaktır.

1964 yılında mühendis olan Haluk GÜNERMANuzun yıllar DSİ’de çalıştıktan sonra  1981  yılında  Afaprefabrik’te göreve başlamış ve 1985-2000 Yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Kitap 30;00 TL'den satılmaktadır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPB YAYINLARI FİYAT LİSTESİ

SEMPOZYUM KİTAPLARI DİZİSİ

 

 

1. Prefabrikasyon Sempozyumu,

1986 “Prefabrikasyonun Ekonomisi ve Gelişimi”:

15,00-TL (fot)

2. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1987 “Prefabrike Yapıların Proje Kriterleri”:

25,00-TL (fot)

3. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1988 “Türkiye’de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Gelişmeler”:

25,00-TL (fot)

4. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1989 “Ülke Ekonomisi Açısından Prefabrikasyon”:

25,00-TL (fot)

5. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1990 “Türkiye’de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Sonuçları”: 15,00-TL
6. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1991 “Türk Prefabrikasyon Sektörünün Geleceği ve Beklentileri”:  15,00-TL
7. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1993 İstanbul “Prefabrike Yapı Sistemleri ve Düğüm Noktaları”:15 20,00-TL
8. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1995 İstanbul “Mimarlık ve Prefabrikasyon”: 

15,00-TL (fot)

9. Prefabrikasyon Sempozyumu, 1998 İstanbul “2000’e Doğru Prefabrikasyonda Yeni Perspektifler ve Uygulamalar: 35,00-TL
10. Prefabrikasyon Sempozyumu, 2000 İstanbul “Deprem ve Prefabrikasyon”: 40,00-TL (fot)
11. Prefabrikasyon Sempozyumu, 2004 İzmir “ Prefabrikasyonda Tasarım Olanakları”CD: 40,00-TL

Beton Prefabrike Elemanların Birleşim Detayları CD’si:

 - Döşeme Birleşimleri, 1995

- Taşıyıcı Sistem Birleşimleri, 1997

 

50,00-TL
Diğer Yayınlar

 

Prefabrikasyon Paneli, 1992 Ankara“Konut Sektöründe Prefabrikasyonun Yeri”: 15,00-TL
Türk Prefabrikasyon Endüstrisine Toplu Bakış, 1988...........................:

25,00-TL (fot)

Prefabrike Betonarme Yapıların Tasarım İlkeleri Kılavuzu, 1990

20,00-TL (fot)

Prefabrike Yapı İşleri İçin Örnek Sözleşme ve Ekleri:

20,00-TL

 - Atölye Çalışması, 1998 Ankara:

25,00-TL

17. Uluslararası Prefabrike Beton Endüstrisi Kongresi Bildiri CD’si:

100.-$

Türkiye'de Beton Prefabrikasyonun Tarihçesi: 

80,00-TL

Beton Prefabrikasyon Dergisi Yıllık Abonman (2018): 

100,00-TL

Beton Prefabrikasyon Dergisi Eski Sayılar: 

30,00-TL/ad

Beton Prefabrike Dergisi 1-92 Sayıları DVD’si:

50,00-TL

2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Bir Prefabrike Yapı Tasarımı

50,00-TL*

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılardaki Bağlantılar İçin Tasarım Kılavuzu(Safecast Projesi) 

Design Guidelines for Connections of Precast Structures Under Seismic Loads

20,00-TL

(fot): Mevcudu kalmamıştır. Fotokopi çekilip sipirallenerek kitap haline getirilmiştir.

Türkiye Prefabrik Birliği Derneği İktisadi İşletmesi Banka Hesabı:

Yapı Kredi Bankası Kuğulupark Şb, Hesap No: 90566006 

Iban No: TR 80 0006 7010 0000 0090 5660 06

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar