Safecast Projesi

 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılardaki Bağlantılar İçin Tasarım Kılavuzu

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında fonlanan “Design Guidelines for Connections of Precast Structures Under Seismic Loads” veya kısa adı ile “SAFECAST Projesi “, Almanya, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan üniversitelerin, tedarikçilerin ve meslek kuruluşlarının içinde yer aldıkları bir araştırma projesidir.  

Başlığı türkçeye “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapılar İçin Tasarım İlkeleri” olarak çevirilen araştırma projesine Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Prefabrik Birliği katılmışlardır. Proje içinde yer alan toplam kuruluş sayısı ise 16’dır. 

3 yıl süren ve katılımcı kuruluşların örnek bir işbirliği içinde yürüttükleri bu çalışmada prefabrike betonarme yapıların bağlantı noktalarının deprem yükleri altında davranışları incelenmiş, irdelenmiş, seçilmiş örnekler deneye tabii tutulmuş ve proje bulguları bir tasarım kılavuzunda toplanarak AB Komisyonu Bilimsel ve Politika Raporları dizisi içinde yayımlanmıştır. 

 

Design Guidelines for Connections of Precast Structures Under Seismic Loads

This document represents a set of practical guidelines for the design of the mechanical connections in precast elements under seismic actions. 

As a final  outcome of the project SAFECAST, the document covers all the types of connections which were studied, experimentally as well as numerically, as a part of the project. However, by integrating the knowledge acquired during the project with the general state-of-the-art knowledge existing in the literature, the guidelines were extended to a potentially exhaustive set of connection typologies.  Guidelines  are also provided for defining the actions to be used in design.

These guidelines can be used as a reference for designing the connections of precast structures under seismic actions whenever neither specific norms nor mandatory provisions exist.

The guidelines do not cover the specific case of the connections of cladding elements, a problem which might deserve a specific study and might be the objective of a future research project.

This document is translated into Turkish by Turkish Precast Concrete Association as one of the project partners.

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar